menu

覚勝院 持佛堂及びまんだら廟

京都市右京区

Kakusho-in Daikaku-ji, Ukyo-ku Kyoto, 2007. WEBSITE

RELATED INFO